Szkolenia Security Awareness

2020-01-29

Ludzie są najcenniejszą wartości firmy, ale zarazem najbardziej wrażliwym elementem bezpieczeństwa. To ludzie są obecnie najczęstszym obiektem ataku przestępców komputerowych. Szkolenia Security Awareness mają na celu efektywne przekazywanie wiedzy niezbędnej każdemu pracownikowi do osiągnięcia: Świadomości zagrożeń – zrozumienia na jakie niebezpieczeństwa narażeni są korzystając z komputerów, smartfonów i innych urządzeń teleinformatycznych. Ostrożnego zachowania – umiejętności rozpoznawania zagrożeń i podejmowania decyzji w sposób przemyślany. Obowiązku ochrony informacji – poczucie indywidualnej odpowiedzialności za utrzymanie bezpieczeństwa informacji i reputacji firmy oraz zaufania klientów. Szkolenia Security Awareness, dostępne w ośrodku edukacyjnym Clico, oferowane są w formie e‑learningowej i dzięki temu firmy mogą efektywnie kosztowo kształcić wszystkich swoich pracowników i rozwijać kulturę bezpieczeństwa informacji w skali całej organizacji.

 

W przypadku tematyki Security Awareness efektywność kształcenia nowoczesnego szkolenia e‑learningowego jest zbliżona do profesjonalnie przeprowadzonego szkolenia stacjonarnego.