Szkolenia Security Awareness

2020-01-29

Ludzie są najcenniejszą wartością firmy, ale zarazem najbardziej wrażliwym elementem bezpieczeństwa. To ludzie są obecnie najczęstszym obiektem ataku przestępców komputerowych.

Szkolenia Security Awareness mają na celu efektywne przekazywanie wiedzy niezbędnej każdemu pracownikowi do osiągnięcia:

  • świadomości zagrożeń – zrozumienia na jakie niebezpieczeństwa narażeni są korzystając z komputerów, smartfonów i innych urządzeń teleinformatycznych,
  • ostrożnego zachowania – umiejętności rozpoznawania zagrożeń i podejmowania decyzji w sposób przemyślany,
  • obowiązku ochrony informacji – poczucie indywidualnej odpowiedzialności za utrzymanie bezpieczeństwa informacji i reputacji firmy oraz zaufania klientów.

Szkolenia Security Awareness

Szkolenia Security Awareness, dostępne w ośrodku edukacyjnym CLICO, oferowane są w formie e‑learningowej i dzięki temu firmy mogą efektywnie i kosztowo kształcić wszystkich swoich pracowników i rozwijać kulturę bezpieczeństwa informacji w skali całej organizacji.

Występujące w firmach incydenty bezpieczeństwa (m.in. wyciek poufnych informacji o klientach i umowach, ujawnienie danych osobowych) pokazują, że najczęstszą ich przyczyną są brak wiedzy i niska świadomość użytkowników komputerów. Stwarza to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa danych oraz dobrego wizerunku firm, a dla kadry zarządzającej konsekwencje prawne nieprzestrzegania wymagań ochrony informacji (m.in. dane osobowe, dane medyczne, tajemnica przedsiębiorstwa). Zapewnienie bezpieczeństwa firmy jest niemożliwe bez bezpiecznego zachowania i postępowania pracowników. Edukacja pracowników jest możliwa poprzez specjalistyczne szkolenia wspomagane za pomocą innych czynności programu Security Awareness (np. testy socjotechniczne). Pracownicy świadomi zagrożeń, znający i stosujący zasady bezpieczeństwa stanową dla firmy i jej interesów najskuteczniejszą metodę ochrony.
Korzystając z wieloletniego doświadczenia w realizacji projektów, audytów i szkoleń z tematyki bezpieczeństwa IT, opracowaliśmy szkolenie przeznaczone dla pracowników firm, którzy nie posiadają specjalistycznego wykształcenia technicznego. Szkolenie kładzie szczególny nacisk na praktyczne wyjaśnienie konsekwencji lekceważenia przez pracowników zasad bezpieczeństwa i konieczność zachowania ostrożności w trakcie korzystania z usług systemu informatycznego firmy i Internetu.

Według wielu niezależnych raportów pracownicy firm są obecnie najczęstszym obiektem ataku przestępców komputerowych. To ludzie są najcenniejszą wartością firmy i potrzebują bezpiecznych warunków pracy. Szkolenie pozwala pracownikom na szybkie przyswojenie wiedzy potrzebnej do bezpiecznego korzystania z systemu informatycznego firmy i usług Internetu oraz aktywne zaangażowanie w utrzymanie bezpieczeństwa informacji i dobrego wizerunku firmy.

Szkolenia ludzi redukują ryzyka i stanową ochronę przed zagrożeniami, które nie mogą być zaadresowane za pomocą sprzętu ani oprogramowania. Wiedza na temat bezpieczeństwa IT nie może być zastrzeżona tylko dla informatyków. Wszyscy pracownicy są celem działania przestępców. Szkolenie zostało opracowane przez doświadczonych trenerów, prowadzących od wielu lat specjalistyczne kursy z dziedziny bezpieczeństwa IT. Forma, treść i użyta terminologia sprawiają, że szkolenie jest w pełni zrozumiałe dla każdego pracownika firmy. Program szkolenia może zostać indywidualnie dostosowany do specyfiki pracy, obszaru prowadzonej działalności oraz wymagań ochrony informacji, jakie na firmę nakłada prawo i inne regulacje (np. umowy i kontrakty handlowe).
Wszystkie przedsiębiorstwa potrzebują pracowników, którzy właściwie postępują i nie narażają interesów i dobrej reputacji firmy. Nieostrożność i brak wiedzy pracowników mogą łatwo zostać wykorzystane przez przestępców i mieć poważne konsekwencje finansowe i prawne. Zapewnienie bezpieczeństwa firmy nie jest możliwe bez bezpiecznego zachowania pracowników. Uczestnicy zajęć w formie pokazów dowiadują się jak przestępca może włamać się do ich komputera, jeżeli nie zachowają ostrożności i zasad bezpieczeństwa, np. użytkownik podłącza komputer do niezaufanej sieci, użytkownik wyłącza zabezpieczenia komputera, użytkownik wchodzi na stronę Web zachęcony przez wiadomość email lub wpis na portalu społecznościowym, itp.

Uczestnicy szkoleń otrzymują zaświadczenie odbycia kursu i mogą na preferencyjnych warunkach wziąć udział w innych szkoleniach.

Z dniem 1 stycznia 2022 roku szkolenie Security Awareness jest realizowane przy pomocy programu Smart Awareness wyprodukowanego przez INFOSEC Institute. Szkolenie Smart Awareness można również zakupić za pośrednictwem firmy Check Point Software Ltd.

Poszczególne moduły szkoleniowe są prowadzone w języku polskim.

Cena szkolenia wynosi 20 USD za jednego pracownika.

W przypadku tematyki Security Awareness efektywność kształcenia nowoczesnego szkolenia e learningowego jest zbliżona do profesjonalnie przeprowadzonego szkolenia stacjonarnego.