Check Point Certified Security Expert R81

2020-07-28

Check Point Certified Security Expert R81

  

CZAS TRWANIA 24 GODZINY
CENA 5700 PLN
  

Kurs ten stanowi rozszerzenie oraz uzupełnienie wiedzy zdobytej podczas szkolenia CCSA R81.20, ma na celu zapewnienie zrozumienia umiejętności niezbędnych do skutecznego projektowania, utrzymania i ochrony sieci firmowej opartej o rozwiązania Check Point. Podczas szkolenia omawiane są oraz wyjaśniane szczegółowo technologie Check Point udostępnione w aktualnie rekomendowanej wersji systemu operacyjnego.

 

W trakcie szkolenia od strony teoretycznej i praktycznej zostaną przedstawione między innymi tematy takie jak: wykonywanie klastrów serwera zarządzającego, zarządzanie użytkownikami czy zgłębiony zostanie temat poprawy wydajności urządzeń.

Omówione zostaną oraz przećwiczone w środowisku laboratoryjnym zagadnienia:

  • zdalnego dostępu (VPN) dla użytkowników z wykorzystaniem Remote and Mobile Access,
  • konfiguracja polityk Threat Prevention,
  • monitoring incydentów bezpieczeństwa.