Zapraszamy do skorzystania z możliwości 100% refinansowania kosztów udziału w szkoleniach autoryzowanych Check Point Software Ltd. w Ośrodku Szkoleniowym Clico

2019-11-13

Warunkiem koniecznym, aby finansowanie mogło być zatwierdzone przez firmę Check Point, jest zdanie przez uczestnika odpowiedniego egzaminu certyfikacyjnego (np. CCSA lub CCSE) do 60 dni po zakończeniu szkolenia. W przeciwnym przypadku firma nie otrzyma finansowania z Coop.
Aby sprawdzić czy Państwa firma ma możliwość skorzystania z tego programu, należy zalogować się na konto Państwa firmy w portalu Partner Map Check Point, wybrać zakładkę Coop Dashboard, w której widoczna jest kwota dostępna na szkolenia (pozycja: Trainings and Demo).

Zapytania, w sprawie nowej oferty dotyczącej finansowania szkoleń Check Point poprzez fundusze Coop, można kierować pod adresy: atc@clico.pl lub training_coop@checkpoint.com.