Ogólne warunki odwołania uczestnictwa w szkoleniach HPE

2019-11-14

  • Jeżeli Klient, wcześniej niż na 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zamówionej Usługi Szkoleniowej HPE, powiadomi CLICO o tym, że odwołuje uczestnictwo danej osoby w tej Usłudze Szkoleniowej HPE, wówczas CLICO nie przysługuje wynagrodzenie za tę Usługę Szkoleniową HPE w zakresie dotyczącym osoby, której uczestnictwo zostało odwołanie przez Klienta z takim wyprzedzeniem
  • Jeżeli Klient, na mniej niż 10, ale więcej niż 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zamówionej Usługi Szkoleniowej HPE, powiadomi CLICO o tym, że odwołuje uczestnictwo danej osoby w tej Usłudze Szkoleniowej HPE, wówczas CLICO przysługuje 50% wynagrodzenia za tę Usługę Szkoleniową HPE w zakresie dotyczącym osoby, której uczestnictwo zostało odwołanie przez Klienta z takim wyprzedzeniem
  • Do chwili rozpoczęcia Usługi Szkoleniowej HPE Klient może zamienić osoby wyznaczone przez siebie do uczestnictwa w tej Usłudze Szkoleniowej HPE.
  • Powyższe powiadomienia powinny być nadsyłane przez Klienta emailem na adres atc@clico.pl oraz potwierdzone telefonicznie.