Imperva

2019-11-14

 

Clico jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym Imperva

imperva-logo.jpg

 

W ofercie edukacyjnej CLICO dostępne są  autoryzowane szkolenia z systemów zabezpieczeń Imperva SecureSphere:

  • Web Application Firewall
  • Database Security and Compliance

 

SecureSphere Web Application Security Version 13.0
Czas trwania kursu: 4 dni
Cena: 2300 USD

Opis kursu:

W czasie sesji szkoleniowej w teorii a także w praktyce omówione zostaną funkcje ochrony aplikacyjnych firewall-i web. Kolejnym wyzwaniem podczas kursu będzie przeprowadzenie ataków na serwer laboratoryjny oraz weryfikacja sposobu przeciwdziałania zagrożeniom przez systemy Imperva.

Oprócz zdobycia umiejętności projektowania, instalacji oraz administracji produktami SecureSphere WAS szkolenie przygotowuje uczestników do egzaminu Imperva Web Security Specialist (IWSS)

Szczegóły dotyczące kursu.

 

Grupa docelowa:

Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo sieci oraz aplikacji, administratorzy oraz inne osoby odpowiedzialne za proces wdrażania oraz utrzymania rozwiązań Imperva SecureSphere.

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza dotycząca sieci oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym technologii Ethernet, TCP/IP oraz pojęć związanych z protokołem HTTP.


Database Security and Compliance Version 13.0
Czas trwania kursu: 4 dni
Cena: 2300 USD

Opis kursu:

Szkolenie w teorii oraz w praktyce omawia aspekty związane z wdrażaniem oraz utrzymaniem systemów SecureSphere służących do ochrony oraz monitoringu środowisk baz danych. Podczas kursu uczestnicy nauczą się wykonywać zadania takie jak: klasyfikacja informacji w bazach danych, testy podatności, wykonywanie ataków na serwerach laboratoryjnych, definiowanie reguł Database Activity Monitoring czy też blokowanie incydentów dzięki systemowi Database Firewall.

Szkolenie Database Security & Compliance przygotowuje dodatkowo uczestników do egzaminu Imperva Database Security Specialist (IDSS).

Szczegóły dotyczące kursu.

 

Grupa docelowa:

Administratorzy baz danych oraz sieci, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji oraz realizacje wymagań regulacji, a także inne osoby odpowiedzialne za proces wdrażania oraz utrzymania rozwiązań Imperva SecureSphere.


Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza dotycząca sieci oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym technologii Ethernet, TCP/IP oraz pojęć związanych z protokołem SQL.