AJER - Zaawansowany ruting IP w sieciach enterprise

 

CZAS TRWANIA 5 DNI
CENA 4225 USD

 

Opis kursu:

Kurs pozwalający na zapoznanie się ze sposobami konfiguracji, monitorowania oraz rozwiązywania problemów z działaniem protokołów warstwy trzeciej w sieci typu enterprise.
W ramach kursu szczegółowo omawiane są protokoły OSPF oraz BGP, jak również zagadnienia dotyczące rutingu multicastowego oraz Ethernet VPN-Virtual Extensible LAN (EVPN-VXLAN).

Ponadto przedstawiane są komendy wykorzystywane w celu zalezienia błędów konfiguracyjnych powodujących pracę urządzenia inną od zamierzonej.
Poprzez zawarte w kursie materiały oraz dzięki zajęciom praktycznym na urządzeniach kursanci zdobędą doświadczenie w zakresie konfiguracji i monitorowania systemu operacyjnego Junos, jak i wykorzystywanych przez Junos protokołów.

W ramach zajęć praktycznych kurs wykorzystuje wirtualne firewalle Juniper Networks vSRX oraz wirtualne switche vQFX działające pod kontrolą systemu operacyjnego Junos OS Release 22.1R1.10

 

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za implementowanie i utrzymanie usług warstwy trzeciej w sieciach enterprise.


Wymagania wstępne:

Uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu technologii sieciowych – modelu ISO OSI oraz stosu protokołów TCP/IP. Uczestnicy powinni również wziąć wcześniej udział w szkoleniu IJOS (podstawy systemu operacyjnego JUNOS i rutingu) oraz JIR (średniozaawansowany routing w systemie JUNOS) – lub posiadać doświadczenie w systemie JUNOS na poziomie porównywalnym z zakresem tych szkoleń.


Zakres kursu:

 • Opis działania protokołu OSPFv2.
 • Typu obszarów OSPF oraz różnice między nimi.
 • Konfiguracja różnych typów obszarów OSPF.
 • Komendy przydatne przy monitorowaniu pracy oraz rozwiązywaniu problemów z działaniem OSPF.
 • Podstawy działania protokołu BGP, opis atrybutów BGP.
 • Algorytm wyboru najlepszej ścieżki w protokole BGP.
 • Modyfikacja atrybutów BGP przy wykorzystaniu polityk rutingu.
 • Komendy przydatne przy rozwiązywaniu problemów z działaniem polityk rutingu.
 • Izolowanie problemów związanych z nieprawidłową konfiguracją polityki rutingu.
 • Podstawy rutingu multicastowego.
 • Zasada działania i konfiguracja protokołu IGMP.
 • Opis i konfiguracja protokołu PIM .
 • Konfiguracja mechanizmu route reflection.
 • Przedstawienie koncepcji sieci kampusowych. 
 • Omówienie różnych architektur sieci kampusowych, w tym Juniper Evolved Core.
 • Wyjaśnienie korzyści wynikających z wykorzystania VXLAN.
 • Omówienie dlaczego korzystamy z EVPN-VXLAN w sieciach kampusowych.
 • Konfiguracja na przykładzie architektury Evolved Campus Core (ECC).
 • Konfiguracja urządzeń w warstwie dostępowej oraz dystrybucyjnej.
 • Wyjaśnienie typów tras EVPN.
 • Opis rozwiązywania problemów dla EVPN.