AJEX – Zaawansowane przełączanie w systemie JUNOS-ELS (Enhanced Layer 2 Switching)

 

CZAS TRWANIA 2 DNI
CENA 1700 USD

 

Opis kursu:

kurs obejmuje tematykę konfiguracji VLAN, protokołów Spanning Tree, uwierzytelniania oraz kontroli dostępu użytkowników. W kursie omawiane są również zagadnienia Quality of Service, telefonii IP oraz monitoringu i rozwiązywania problemów. Ćwiczenia laboratoryjne wykonywane są na przełącznikach EX4300.

 

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się zarządzaniem i implementacją usług na przełącznikach serii EX wyposażonych w system JUNOS-ELS tj. EX4300, EX4600, EX9200, a także wybrane wersje Junos na platformy QFX3500/3600 oraz QFX5100.

  

Wymagania wstępne:

Uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu technologii sieciowych – modelu ISO OSI oraz stosu protokołów TCP/IP. Uczestnicy powinni również wziąć wcześniej udział w podstawowych szkoleniach IJOS (Podstawy systemu operacyjnego JUNOS), JRE (Podstawy rutingu w systemie JUNOS) oraz JEX-ELS (Switching w systemie JUNOS-ELS) – lub posiadać doświadczenie z pracą w systemie JUNOS na poziomie porównywalnym z zakresem tych szkoleń.

 

Przebieg kursu:

1. Wstęp

2. Zaawansowane przełączanie

 • Wirtualne sieci lokalne
 • Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP)
 • Q-in-Q oraz Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT)

3. Spanning Tree

 • Zasada działania Spanning Tree
 • Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
 • Vlan Spanning Tree Protocol (VSTP)

4. Uwierzytelnianie i kontrola dostępu

 • 802.1X
 • MAC RADIUS
 • Captive Portal

5. Telefonia IP

 • Konfiguracja Power over Ethernet
 • Link Layer Discovery protocol (LLDP) oraz LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)
 • Voice VLAN
 • Omówienie scenariusza wdrożenia

6. Mechanizmy Class of Service

 • Omówienie i konfiguracja CoS na przełącznikach EX

7. Monitoring i rozwiązywanie problemów w sieciach L2

 • Omówienie procedur i narzędzi pomocnych w rozwiązywaniu problemów sprzętowych oraz systemowych związanych z działaniem urządzeń
 • Zasady współpracy z JTAC