AJSEC - Bezpieczeństwo w systemie JUNOS – kurs zaawansowany

 

CZAS TRWANIA 4 DNI
CENA 3400 USD

 

Opis kursu:

Podczas szkolenia pogłębiana jest tematyka poruszana w szkoleniu JSEC (JUNOS Security). Omawiane są zaawansowane zagadnienia związane z różnymi trybami modelami wdrożenia, wirtualizacją oraz zawansowane funkcje VPN. Rozwijane są również zagadnienia związane z funkcjami ATP w środowisku on-prem. Ćwiczenia praktyczne odbywają się na firewallach wirtualnych vSRX, chociaż niektóre z omawianych funkcji mogą mieć szersze zastosowanie na innych urządzeniach z systemem operacyjnym JUNOS.

 

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się rozwiązaniami bezpieczeństwa Juniper Networks opartymi o system JUNOS – włącznie z inżynierami sieciowych, administratorami, jak również pracownikami działów wsparcia technicznego i sprzedaży.


Wymagania wstępne:

AJSEC jest kursem zaawansowanym. Uczestnicy powinni posiadać solidną wiedzę z zakresu technologii sieciowych – modelu ISO OSI oraz stosu protokołów TCP/IP. Uczestnicy powinni również wziąć wcześniej udział w podstawowych szkoleniach IJSEC (Introduction to the JUNOS Operating System Security) oraz JSEC (JUNOS Security) – lub posiadać doświadczenie z pracą w systemie JUNOS na poziomie porównywalnym z zakresem tych szkoleń.

 

Przebieg kursu:

1. Wprowadzenie
2. Funkcje L2 w Junos Security oraz ich zabezpieczenia

 • Tryb transparentny
 • Secure Wire
 • Funkcje Next Generation w trybie L2
 • MACsec

3. Filtry pakietowe

 • Używanie filtrów do diagnostyki
 • Instancje routing
 • Routing w oparciu o filtry

4. Troubleshooting polityk i stref

 • Podstawy rozwiązywania problemów
 • Narzędzia do diagnostyki
 • Rozwiązywanie problemów z konfiguracją stref i polityk

5. Wirtualizacja

 • Instancje routingu
 • Systemy logiczne LSYS i TSYS

6. Tunele VPN Hub-and-Spoke

 • Konfiguracja i monitorowanie

7. Zaawansowane funkcje NAT

 • Konfiguracja persistent NAT
 • Prezentacja DNS Doctoring
 • Konfiguracja IPv6 NAT
 • Rozwiązywanie problemów z NAT

8. PKI oraz ADVPN

 • Wprowadzenie do PKI
 • Konfiguracja PKI w JUNOS
 • Wprowadzenie do ADVPN
 • Konfiguracja oraz monitorowanie ADVPN

9. Zaawansowane funkcje IPSec

 • Użycie NAT w tunelach IPSec
 • QoS w tunelach IPSec
 • Dobre praktyki IPSec
 • OSPF routing w tunelach IPSec

10. Rozwiązywanie problemów z IPSec

 • Wprowadzenie do rozwiązywanie problemów IPSec
 • Rozwiązywanie problemów IPSEC fazy 1 i 2
 • Logowanie IPSec
 • Studium przypadków IPSEC

11. Juniper Connected Security

 • Modele bezpieczeństwa
 • Wymuszanie bezpieczeństwa w sieciach heterogenicznych

12. Obsługa źródeł danych

 • Security Feeds
 • Analiza ruchu szyfrowanego
 • Przykłady zastosowań

13. Zaawansowane funkcje ATP w topologi on-prem

 • Kolektory
 • Tryb prywatny
 • Reakcja na incydenty
 • Tryby wdrożenia

14. Automatycznie rozwiązywanie zagrożeń

 • Identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom Malware
 • Automatyzacja procesu zapobiegania zagrożenim

15. Technologia Group VPN

 • Wprowadzenie
 • Implementacja Group VPN