Entrust (d. nCipher)

2019-11-14

CLICO dostarcza szkolenie techniczne w zakresie produktów zabezpieczeń dla Internetu z firmy Entrust. Produkty Entrust pozwalają na doskonałą ochronę kluczy kryptograficznych i krytycznych elementów aplikacji e-biznesowych.

 

Entrust NFINITY-TrainingPartner-logo-HSxS_CMYK.JPG

 

nCipher Certified Systems Engineer (nCSE)

Czas trwania: 2 dni

Cena: 2805 EUR

Trening ma za zadanie przegląd zarządzania kluczami nCipher oraz sprzętu serwera akceleracyjnego.

Cele szkolenia:

Po zakończeniu kursu uczestnicy będą mogli:

 • instalować i konfigurować oprogramowanie nCipher,
 • instalować i konfigurować urządzenia nShield Solo lub nShield Connect,
 • tworzyć Security World zgodnie z polityką bezpieczeństwa firmy,
 • konfigurować urządzenia na potrzeby wysokiej dostępności oraz równoważenia obciążenia,
 • obsługiwać narzędzia diagnostyczne.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do HSM

 • dlaczego używamy HSM
 • HSMy nCipher
 • jak działa HSM

2. Wprowadzenie do Security World

 • czym jest Security World
 • w jaki sposób klucze są przechowywane, używane i chronione w ramach Security   World
 • karty administracyjne i operatorskie

3. Instalacja oprogramowania

 • trzy różne wersje oprogramowania
 • proces instalacji na wszystkich wspieranych platformach
 • domyślna lokalizacja różnych istotnych plików

4. Konfiguracja nShield Connect

 • rola Remote File System (RFS)
 • czym jest nToken
 • różnica pomiędzy klientem uprzywilejowanym a nieuprzywilejowanym
 • jak skonfigurować nShield Connect

5. Tworzenie security world

 • możliwe konfiguracje security world
 • jak tworzyć lub importować security world na nShield Solo
 • jak tworzyć lub importować security world na nShield Connect

6. Sytuacje awaryjne oraz równoważenie obciążenia

 • jak przywrócić działanie systemu po sytuacjach awaryjnych
 • jak skonfigurować równoważenie obciążenia w PKCS#11

7. Zarządzanie

 • jak uaktualnić firmware w nShield Solo i Connect
 • jak uaktualnić oprogramowanie nCipher

8. Funkcjonalność opcjonalna

 • co daje opcja Remote Operator
 • CodeSafe

9. KeySafe

 • jak używać interfejsu KeySafe

10. Sesja praktyczna

 • ćwiczenia według różnych scenariuszy

11. Egzamin