Firewall: Konfiguracja i zarządzanie (PAN-EDU-210)

2019-11-06

CZAS TRWANIA 5 dni
CENA 3950 USD

Cel Kursu:

Studenci biorący udział w tym kursie zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu konfiguracji systemu operacyjnego PANOS firmy Palo Alto Networks. Po ukończeniu kursu, administratorzy będą umieli samodzielnie przygotować nowe urządzenia do pracy oraz nauczą się, jak monitorować pracujące urządzenia. Zostaną omówione mechanizmy tworzenia polityk bezpieczeństwa oraz dodatkowych funkcji bezpieczeństwa dostępnych na urządzeniach.

Grupa docelowa:

 • Inżynierowie Bezpieczeństwa,
 • Administratorzy Bezpieczeństwa,
 • Analitycy Bezpieczeństwa,
 • Inżynierowie Sieciowi,
 • Inżynierowie Wsparcia.

Wymagania wstępne:

Studenci muszą posiadać podstawową znajomość pojęć sieciowych, w tym routingu, przełączania i adresowania IP. Uczestnicy powinni być zaznajomieni z podstawowymi pojęciami dotyczącymi ochrony sieci opartej na kontroli portów usług. Plusem jest doświadczenie z innymi technologiami bezpieczeństwa (IPS, serwer proxy i filtrowanie zawartości).

Poziom kursu:

Podstawowy

Program kursu:

 • Moduł 1: Architektura rozwiązania Next Generation Firewall
 • Moduł 2: Instalacje wirtualne oraz ochrona chmury
 • Moduł 3: Konfiguracja podstawowa urządzenia
 • Moduł 4: Konfiguracja interfejsów sieciowych
 • Moduł 5: Polityki bezpieczeństwa oraz translacja adresów
 • Moduł 6: Identyfikacja aplikacji, wyjaśnienie działania AppID
 • Moduł 7: Podstawy ochrony Contend-ID (Mechanizm IPS, AV, Anty-Spyware)
 • Moduł 8: Kategoryzacja stron Internetowych URL filtering
 • Moduł 9: Deszyfracja ruchu szyfrowanego SSL
 • Moduł 10: Ochrona WildFire
 • Moduł 11: User-ID - identyfikacja użytkowników w sieci
 • Moduł 12: Global Protect - dostęp zdalny
 • Moduł 13: Konfiguracja tunelów Site2Site
 • Moduł 14: Monitorowanie urządzenia oraz tworzenie raportów
 • Moduł 15: Konfiguracja klastra niezawodnościowego Active/Passive
 • Moduł 16: Najlepsze praktyki konfiguracyjne