Firewall: Zaawansowane rozwiązywanie problemów firewalli (PAN-EDU-330)

2019-11-06

CZAS TRWANIA 3 DNI
CENA 2800 USD

Cel Kursu:

Po pomyślnym ukończeniu kursu studenci poszerzą swoją wiedzę o umiejętności wyszukiwania i diagnozowanie problemów w urządzeniach firewall firmy Palo Alto Networks.

Podczas kursu studenci otrzymają dostęp do laba, w którym odwzorowane zostaną rzeczywiste problemy związane z pracą urządzenia w takich aspektach oraz funkcjach systemu PAN-OS jak bezpieczeństwo, sieć, ochrona przed zagrożeniami, logowanie, raportowanie, wydajność.

Po zakończeniu  studenci będą posiadać głęboką wiedzę na temat rozwiązywania problemów z widocznością i kontrolą aplikacji, użytkowników oraz zawartości.

 

Grupa docelowa:

 • Inżynierowie Bezpieczeństwa,
 • Administratorzy Bezpieczeństwa,
 • Analitycy Bezpieczeństwa,
 • Inżynierowie Sieciowi,
 • Inżynierowie Wsparcia.

 

Wymagania wstępne:

Studenci muszą posiadać ukończony kurs PAN-EDU-210. Dodatkowo powinni mieć duże praktyczne doświadczenie w tematyce routingu, przełączania, adresowania IP, bezpieczeństwa IT. Dodatkowo powinni posiadać co najmniej 6 miesięczne doświadczenie w pracy z urządzeniami PAN NGFW.

 

Poziom kursu:

Zaawansowany

Format:

Teoria przemieszana z labami

Platformy, których dotyczy kurs:

Wszystkie urządzenia NGFW firmy Palo Alto Networks

 

Program kursu:

 • Moduł 1 – Narzędzia i zasoby
 • Moduł 2 – CLI
 • Moduł 3 – Logika przekazywania pakietów
 • Moduł 4 – Tworzenie zrzutów ruchu
 • Moduł 5 -  Logi diagnostyczne pakietów
 • Moduł 6 – Ruch hostowany na firewallu
 • Moduł 7 – Ruch tranzytowy
 • Moduł 8 – Usługi systemowe
 • Moduł 9 – Deszyfracja SSL
 • Moduł 10 – User-ID
 • Moduł 11 – Global Protect
 • Moduł 12 – Eskalacje i RMA