Panorama: Zarządzanie firewallami (PAN-EDU-220)

2019-11-06

CZAS TRWANIA 2 DNI
CENA 1995 USD

Cel Kursu:

Studenci biorący udział w tym kursie zdobędą wiedzę w zakresie pogłębionej konfiguracji i zarządzania systemem Palo Alto Networks Panorama Server. Po ukończeniu kursu, administratorzy będą rozumieć rolę serwera Panorama w zarządzaniu i zabezpieczaniu ich całości sieci. Specjaliści sieciowi będą się uczyć, w jaki sposób mogą polegać na mechanizmie zagregowanego raportowania, który zapewni im holistyczne podejście do sieci opartej o zapory nowej generacji Palo Alto Networks.

Grupa docelowa:

 • Inżynierowie Bezpieczeństwa,
 • Administratorzy Bezpieczeństwa,
 • Analitycy Bezpieczeństwa,
 • Inżynierowie Sieciowi,
 • Architekci Bezpieczeństwa,
 • Inżynierowie Wsparcia.

Wymagania wstępne:

Studenci muszą posiadać ukończony kurs PAN-EDU-210. Dodatkowo muszą być zaznajomieni z konceptami zarządzania urządzeniami NGFW oraz z podstawowymi zagadnieniami sieciowymi, w tym z tematyką routingu, przełączania i adresowania IP.

Poziom kursu:

Średniozaawansowany

Program kursu:

 • Moduł 1 – Wstęp do Panoramy
 • Moduł 2 – Wstępna konfiguracja
 • Moduł 3 – Dodawanie urządzeń firewall do Panoramy
 • Moduł 4 – Wysoka dostępność systemu Panorama (HA)
 • Moduł 5 - Szablony
 • Moduł 6 – Grupy urządzeń
 • Moduł 7-  Konta administratorów
 • Moduł 8 – Przekazywanie i zbieranie logów
 • Moduł 9 – Zagregowane monitorowanie i raportowanie
 • Moduł 10- Troubleshooting