Radware Alteon Level 1

2019-11-14

 

CZAS TRWANIA 3 DNI
CENA 1500 EUR

 

Cele do zrealizowania:

Uczestnicy kursu uzyskują wiedzę na temat instalacji, konfiguracji oraz zarządzania rozwiązaniem ADC. Szkolenie skierowane jest do osób technicznych, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi systemu operacyjnego AlteonOS.

Szkolenie rozpoczyna się przekazaniem ogólnych informacji na temat etapów budowania konfiguracji load balancing’u na urządzeniach Radware Alteon. Następnie poruszana jest tematyka rozkładania ruchu dla protokołów w warstwach 4 i 7 modelu OSI/ISO, wysokiej dostępności rozwiązania, SSL offloading’u oraz budowania polityk rozkładania ruchu na podstawie zawartości w warstwie aplikacyjnej.

 

Zakres szkolenia:

Poziom kursu: Podstawowy

Formuła kursu: Zajęcia z certyfikowanym instruktorem oraz część praktyczna

Dotyczy urządzeń: Wszystkich pracujących w oparciu o system operacyjny AlteonOS 29 (i wyższy)

 

Grupa docelowa:

Inżynierowie sieciowi, inżynierowie bezpieczeństwa oraz inżynierowie zespołu utrzymania aplikacji.

 

Warunki uczestnictwa:

Uczestnicy kursu muszą posiadać podstawową wiedzę z zakresu sieci komputerowych, takich jak: switching, VLAN tagging (protokół 802.1Q), Spanning-Tree Protocol, routing. Uczestnicy powinni również być zaznajomieni z zasadami działania protokołów DNS, HTTP oraz znać podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa aplikacyjnego.

 

Program kursu:

Dzień 1

Moduł 0 – Wstęp do szkolenia oraz agenda

Moduł 1 – Wprowadzenie do technologii ADC

 • Schemat pracy aplikacji
 • Architektura aplikacji
 • Load-balancing

Moduł 2 – Wprowadzenie do technologii Radware

 • Przegląd portfolio
 • Omówienie najważniejszych funkcji i licencjonowania
 • Architektura referencyjna

Moduł 3 – Podstawowa konfiguracja

 • Filary obsługi CLI
 • Konfiguracja zarządzania systemem
 • Zarządzanie konfiguracjami i wersjami systemu

Moduł 4 – Konfiguracja elementów sieciowych

 • Konfiguracja VLAN, STP
 • Konfiguracja portów fizycznych
 • Konfiguracja interfejsów IP oraz routingu

Moduł 5 – Wprowadzenie do SLB

 • Konfiguracja Virtual Services
 • Zasady i najlepsze praktyki

 

Dzień 2

Moduł 6 – Zaawansowana konfiguracja SLB

 • Konfiguracja i przeznaczenie elementów składowych VS
 • Monitorowanie stanu i zdrowia serwerów
 • Zaawansowana definicja serwerów usługowych
 • Metryki i algorytmy SLB

Moduł 7 – Akceleracja SSL

 • Ogólna koncepcja SSL Offloading
 • Budowanie polityki deszyfracji SSL
 • Zarządzanie polityką oraz certyfikatami

Moduł 8 – Persystancja

 • Metody zachowania persystancji
 • Konfiguracja

 

Dzień 3

Moduł 9 – Content Load Balancing

 • Koncepcja Content Switching
 • Definiowanie reguł dla HTTP
 • Konfiguracja rozkładania ruch na podstawie URL i XML

Moduł 10 – Wirtualizacja

 • Technologia Radware ADC-VX
 • Możliwości implementacji
 • Przegląd najważniejszych funkcji i zastosowań

Moduł 11 – Wysoka dostępność

 • Omówienie VRRP
 • Omówienie Alteon HA
 • Konfiguracja

Moduł 12 - Troubleshooting