Ruckus Associate SmartZone Administrator (RASZA 200)

2019-11-20

 

CZAS TRWANIA 3 DNI
CENA 2200 EUR

 

Opis szkolenia:

Szkolenie to prowadzone przez instruktora zapewnia studentom wiedzę i umiejętności potrzebne do zainstalowania i skonfigurowania kontrolera SmartZone fizycznego lub wirtualnego. Jest to kurs wprowadzający do kontrolerów sieci SmartZoneOS 5 i ich relacji ze środowiskiem bezprzewodowym. Kurs zapewnia zarówno zawartość teoretyczną, jak i znaczną ilość praktycznych zadań mających na celu pomóc kursantom w opanowaniu funkcji SmartZoneOS 5 niezależnie od rodzaju wdrożenia. Agenda szkolenia obejmuje wprowadzenie do technologii Ruckus, architekturę SmartZoneOS 5, instalację SmartZoneOS 5, rejestrację punktu dostępowego, konfigurację sieci WLAN, zarządzanie klientami sieci bezprzewodowej oraz diagnozowanie i ustawienia zaawansowane. Kursanci zarządzają SmartZoneOS 5 za pomocą graficznego interfejsu użytkownika SmartZone a także SSH.

Wymagania:

 • Podstawowa znajomość rozwiązań / portfolio Ruckus
 • Podstawowa wiedza o sieciach LAN/WLAN
 • Doświadczenie w pracy z rozwiązaniami bezprzewodowymi przynajmniej 6 miesięcy

 

Do kogo adresowane jest to szkolenie:

 • Klienci końcowi oraz Partnerzy Ruckus chcących zapoznać się z aspektami technicznymi rozwiązania, administrowaniem, diagnozowaniem problemów, a także instalacją SmartZoneOS 5 E/H.
 • Szkolenie jest także częścią przygotowania do egzaminu RASZA200

 

Cele:

Po ukończeniu tego kursu kursant powinien być w stanie:

 • Omówić modele kontrolerów i oprogramowanie Ruckus SmartZone
 • Zainstalować i zaktualizować kontroler SmartZone
 • Wyjaśnić architekturę rozwiązania SmartZone
 • Konfigurować domeny, strefy i grupy
 • Utworzyć role, konta oraz odpowiednio przypisać role administratorów
 • Pomyślnie zarejestrować punkty dostępowe Ruckus w kontrolerze
 • Wykonać zaawansowaną konfigurację punktu dostępowego
 • Utworzyć podstawowe sieci WLAN
 • Modyfikować zaawansowane ustawienia WLAN
 • Tworzyć grupy WLAN, harmonogramy a także pule VLAN
 • Utworzyć kopie zapasowe konfiguracji i harmonogramy
 • Wykonać operacje na klastrze kontrolerów