Trend Micro

2019-11-14

 

CLICO okresowo organizuje w Polsce kursy eksperckie przy wykorzystaniu wykwalifikowanych trenerów Trend Micro. Ukończenie takiego kursu pozwala na przystąpienie do egzaminu i uzyskanie osobie uczestniczącej tytułu Trend Micro Certified Professional, zaś Partnerom Trend Micro wymierne korzyści, np. w postaci wyższego statusu partnerskiego. Prosimy zgłaszać zapotrzebowanie na kurs wysyłając list na adres: szkolenia@clico.pl

W ofercie znajdują się następujące szkolenia:

    oferowane na najwyższym poziomie technicznym, zapewniającym uczestnikom poziom certyfikacji eksperckiej. Szkolenia są dedykowane dla inżynierów i konsultantów wdrażających  rozwiązania Trend Micro w przedsiębiorstwach. Zapraszamy!

    Brak szkolenia Trend Micro, lokalizacji lub terminu, który Cię interesuje? Zadaj zatem pytanie o szkolenie, termin lub lokalizację.