Cyberbezpieczeństwo dla menadżerów IT i OT

Program szkolenia:

1. Podstawowe zagadnienia cyberbepieczeństwa

2. Szacowanie ryzyka zgodnie z metodyką ISO 27005

3. Cyber-zagrożenia i metody przeciwdziałania

4. Międzynarodowe standardy cyberbezpieczeństwa

  • ISO 27000/27002
  • CIS Controls
  • NIST Cybersecurity Framework
  • ISA-62443
  • SIM3: Security Incident Management Maturity Model

  

CZAS TRWANIA 6 GODZIN
CENA 1800 PLN

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: atc@clico.pl