Security Awareness dla informatyków i automatyków - budowanie kultury bezpieczeństwa

Program szkolenia:

1. Techniki i narzędzia cyberprzestępców

2. Security Awareness - dobre praktyki budowania kultury bezpieczeństwa w organizacji

3. Zarządzanie ryzykiem narzędziem walki z cyberprzestępcami

4. Automatyzacja kluczowych procesów zarządzania bezpieczeństwem organizacji w obszarze IT

5. Jak chronić się przed nieznanymi zagrożeniami, tzw. 0-day

6. Threat Hunting - jak skutecznie wykrywać obecność cyberprzestępców w sieciach wewnętrznych

CZAS TRWANIA 6 GODZIN
CENA 1800 PLN

 ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: atc@clico.pl