ĆWICZENIA INCIDENT RESPONSE I RED-TEAM DLA ADMINISTRATORÓW SIECI I SYSTEMÓW ORAZ OPERATORÓW CSIRT/SOC

2022-05-25

Cel szkolenia: Administratorzy sieci i systemów IT, operatorzy CSIRT/SOC, a także inne osoby odpowiedzialne za zarządzanie cyber-bezpieczeństwem, aby skutecznie wykonywać swoją pracą potrzebują rozumieć sposoby działania cyberprzestępców oraz mieć świadomość słabości systemów zabezpieczeń.

Ćwiczenia praktyczne: Podstawą szkolenia są ćwiczenia, które odbywają się w sieci szkoleniowej zawierającej stacje uczestników zajęć wyposażone w odpowiednie narzędzia (stacje MS Windows i Kali Linux) oraz serwery Web i środowisko Active Directory do wykonywania testów. Uczestnicy zająć wykonują techniki stosowane w rzeczywistych cyber-atakach wg MITRE ATT&CK (np. OS Credential Dumping: LSASS Memory/ Security Account Manager, Web Shell, Exploitation for Privilege Escalation, Lateral Tool Transfer, Pass the Hash, Exploitation of Remote Services - Eternal, Zerologon, Print Nightmare). Ćwiczenia standardowo odbywają się w formie zdalnej.
Unikalne korzyści dla uczestników szkolenia: Uczestnicy zająć wykonują realne techniki ataków spotykane w rzeczywistych działaniach cyberprzestępców i przy tym posiadają dostęp do specjalistycznych systemów cyberbezpieczeństwa (m.in. Next-Generation Firewall z kompletem funkcji bezpieczeństwa, Endpoint Detection and Response z narzędziami Live Forensics i Threat Hunting), za pomocą których obserwują w jakim zakresie w rzeczywistości możliwe jest wykrywanie poszczególnych technik cyberataków za pomocą specjalistycznych narzędzi zabezpieczeń. Zdobyte w czasie szkolenia umiejętności w znacznym zakresie pomagają w wczesnym wykrywaniu i obsłudze rzeczywistych cyberataków.

Dzień 1
Wprowadzenie w tematykę Red Team i Adversary Emulation
• Jak przebiega rzeczywisty cyber-atak?
• MITRE ATT&CK w realnych scenariuszach cyber-ataków
Ćwiczenia praktyczne
(1) Podstawowe umiejętności
• Kopiowanie plików pomiędzy systemami Linux i Windows z linii komend
• Zestawianie Bind Shell pomiędzy systemami Windows i Linux
• Zestawianie Reverse Shell pomiędzy systemami Windows i Linux
• Ćwiczenie dodatkowe: Tunelowanie komunikacji sieciowej w SSH
(2) Przykład włamania do serwera Web z użyciem Webshell, przejęcie poświadczeń z LSASS oraz administracyjny dostęp do kontrolera domeny metodą Pass-the-Hash
• File and Directory Discovery, T1083 - Dirb
• Network Share Discovery, T1135 - CrackMapExec, SmbClient
• Lateral Tool Transfer, T1570 - SmbClient
• Server Software Component: Web Shell, T1505.003 - aspx-reverse-shell
• Exploitation for Privilege Escalation, T1068 - PrintSpoofer exploit
• OS Credential Dumping: LSASS Memory T1003.001 - Procdump, Pypykatz
• Pass the Hash T1550.002 - Impacket (Psexec.py)

(3) Ćwiczenia praktyczne – Rekonesans i techniki popularne w rzeczywistych cyber-atakach
• File and Directory Discoverym, T1083 - Dirb, Gobuster
• System Information Discovery, T1082 - Net user, Adfind
• Network Service Scanning, T1046 - Nmap
• Network Share Discovery, T1135 - CrackMapExec, SmbClient, SmbMap
• Malicious File, T1204.002 - Metasploit, Msfvenom, PowerShell
• OS Credential Dumping: LSASS Memory, T1003.001 - CrackMapExec, Procdump, Pypykatz, Mimikatz
• OS Credential Dumping: Security Account Manager, T1003.002 - Crackmapexec, PsExec, Reg Save, Impacket (Secretsdump.py)
• Pass the Hash, T1550.002 - Impacket (Wmiexec.py, Smbexec.py, Psexec.py), CrackMapExec, Evil-winrm

Dzień 2
(1) Ataki exploit i cyber-ataki w środowisku Active Directory
• Z czego składa się atak exploit?
• Narzędzia i zasady użycia Metasploit
• Cyber-ataki w środowisku Active Directory
(2) Ćwiczenia praktyczne – Popularne techniki cyber-ataków w środowisku Active Directory
Scenariusz 1. Włamanie do serwera Windows z użyciem exploit na podatność, zebranie poświadczeń i przejęcie kontrolera domeny
• Network Share Discovery, T1135 - CrackMapExec
• Exploitation of Remote Services, T1210 - Metasploit
• OS Credential Dumping: LSASS Memory, T1003.001 - CrackMapExec
• OS Credential Dumping: Security Account Manager, T1003.002 - Crackmapexec
• Pass the Hash, T1550.002 - Impacket (Psexec.py)
• OS Credential Dumping: NTDS, T1003.003 - Impacket (secretsdump.py)
Scenariusz 2. Włamanie do kontrolera domeny przez exploit na podatność, przejęcie poświadczeń i dostęp do innych serwerów w domenie
• Exploit 1. Podatność MS17-010 Eternal (CVE-2017-0144)
• Exploit 2. Podatność Zerologon Vulnerability (CVE-2020-1472)
• Exploit 3. Podatność Print Nightmare (CVE-2021-1675)

Dzień 3
(1) Analiza śladów cyber-ataków z użyciem narzędzi dostępnych w zabezpieczeniach Next-Generation Firewall
(3) Analiza śladów cyber-ataków z użyciem narzędzi Live Forensics i Threat Hunting dostępnych w zabezpieczeniach Endpoint Detection and Response (EDR)
(3) Techniki dodatkowe
• Rejestrowanie i analiza ruchu sieciowego z użyciem Wireshark
• OSINT w Red Team

Cena szkolenia: 3900 zł od osoby (terminy szkoleń ustalane są indywidualnie dla grup min. 4 osób)
Więcej informacji: audyt@clico.pl lub szkolenia@clico.pl