Techniki cyberataków z omijaniem zabezpieczeń antywirusowych i metody ich wykrywania

Program szkolenia:

- Wykonywanie technik cyberataków z C&C przez pivota i tunel HTTP/HTTPS
- Zaciemnianie kodu i omijanie detekcji przez zabezpieczenia antywirusowe
- Ładowanie kodu w pamięci i omijanie detekcji przez zabezpieczenia antywirusowe
- Tworzenie reverse shell niewykrywalnych przez zabezpieczenia antywirusowe (Powershell, Python, Nim, Goland)
- Wyciąganie poświadczeń NTLM hash z SAM i LSASS z ominięciem zabezpieczeń antywirusowych
- Dostęp do systemów Windows techniką Pass-The-Hash przez tunel C&C (alternatywy PsExec niewykrywane przez AV)
- Użycie telemetrii EDR do wykrywania działań profesjonalnych grup cyberprzestępczych

Czas trwania:

16 godzin lekcyjnych (ćwiczenia w Cyber Range)

Cena szkolenia:

2800 zł od osoby (terminy szkoleń ustalane są indywidualnie dla grup min. 4 osób)
Więcej informacji: audyt@clico.pl lub szkolenia@clico.pl