Device visibility

pasywnie monitoruje wszystkie urządzenia w sieci i zapewnia widoczność zarządzanych i niezarządzanych urządzeń, w tym IoT
Device visibility
Settings
device-visivbility
Zawartość
Wykrywanie i reagowanie na incydenty

wykrywa złośliwe zachowanie urządzeń i zapewnia reakcję na incydenty, także w przypadku wykrycia niebezpiecznych urządzeń niezarządzanych (m.in. integracja z firewallami, przełącznikami, itp.)