(SE01) Administracja platformą SentinelOne

2023-05-24

Szkolenie to jest przeznaczone dla użytkowników końcowych, którzy nie mają praktycznego doświadczenia z platformą SentinelOne oraz dla inżynierów sprzedaży lub konsultantów ds. cyberbezpieczeństwa

Szkolenie przedstawi w pierwszej kolejności, architekturę, funkcjonalności oraz zasady działania platformy SentinelOne oraz wprowadzi uczestników do frameworku MITRE ATT&CK, który jest podstawą analizy śledczej w incydentach IT. Uczestnicy dowiedzą się jakie silniki detekcyjne wykorzystuje produkt, jak zbiera, koreluje oraz przechowuje metadane z stacji końcowej i jak generuje odpowiedź na atak oraz wizualizuje przebieg ataku. Szkolenie zawiera szczegółowe objaśnienie funkcjonowania konsoli zarządzającej, który pozwoli administrować produktem w środowiskach produkcyjnych. Uczestnicy będą mogli praktycznie przetestować poszczególne komponenty, a także zweryfikować nowo nabytą wiedzę poprzez ćwiczenia z zakresu prewencji, detekcji oraz odpowiedzi na ataki.

Grupa docelowa:

 • Inżynierowie Bezpieczeństwa,
 • Administratorzy Bezpieczeństwa,
 • Analitycy Bezpieczeństwa,
 • Inżynierowie Sieciowi,
 • Inżynierowie Wsparcia,
 • Inżynierowie Presales,
 • Inżynierowie Wdrożeniowi.

Wymagania wstępne:

Kursanci muszą posiadać podstawową znajomość pojęć z zakresu bezpieczeństwa IT. Dodatkowa wiedza z zakresu ochrony stacji końcowych, ułatwi uczestnictwo w szkoleniu.

 Część teoretyczna:

 1. Architektura, funkcjonalności oraz zasady działania platformy SentinelOne + wprowadzenie do frameworku MITRE ATT&CK [prezentacja techniczna]
 2. Szczegółowe omówienie konsoli zarządzającej:
 • Omówienie interfejsu konsoli zarządzającej,
 • Zarządzanie dashboardem,
 • Zarządzanie poszczególnymi poziomami hierarchii w SentinelOne oraz omówienie zasad dziedziczenia,
 • Zarządzanie grupami i endpointami
 • Tworzenie polityk, wykluczeń oraz reguł
 • Obsługa incydentów– wprowadzenie
 • Deep Visiblity - wprowadzenie
 • Inwentaryzacja aplikacji oraz zarządzenie podatnościami,
 • Raportowanie
 • Okno serwisowe i automatyzacja zadań
 • Omówienie ustawień ogólnych

 Część praktyczna:

 1. Obsługa konsoli zarządzającej
 2. Obsługa incydentu na podstawie ataku z wykorzystaniem próbki pseudo-Ransomware
 3. Obsługa modułu Deep Visibility – Threat Hunting i Forensic Analysis