Forcepoint

2019-11-14

 Forcepoint-Authorized-Training-Center-Primary-Logo-Web-01APR2020.png

Firma CLICO w roku 2007 uzyskała status WATP – Websense Authorized Training Partner. Uzyskanie statusu WATP umożliwia samodzielne oferowanie autoryzowanych szkoleń Websense swoim partnerom handlowym oraz klientom. Legitymowanie się statusem certyfikowanego ośrodka szkoleniowego (ATC) potwierdza spełnienie przez CLICO surowych wymogów dotyczących warunków szkoleniowych oraz poziomu dostarczanych szkoleń. Firma CLICO przeprowadziła szereg autoryzowanych szkoleń Forcepoint, pomagając wielu firmom w uzyskaniu potrzebnych kompetencji.

W 2016 roku firma Forcepoint przejęła rozwiązania StoneSoft (McAfee Next Generation Firewall) oraz Sidewinder (McAfee Firewall Enterprise) od Intel Security. Z uwagi na unikalne właściwości, produkty te z powodzeniem uzupełniają rodzinę produktów Forcepoint. Technologie StoneSoft oraz Sidewinder zostały ze sobą połączone, tworząc zaporę sieciową nowej generacji: Forcepoint NGFW. Spośród wielu wyróżniający cech zapory należy wymienić: architekturę nastawioną na wykrywanie prób omijania zabezpieczeń, zaawansowane równoważenie obciążania urządzeń w pracujących w klastrze, jak i tuneli VPN oraz najbardziej rozbudowaną konsolą centralnego zarządzania, umożliwiającą konfigurację i kontrolę pracy tysięcy urządzeń.  

Firma CLICO w 2017 roku osiągnęła status autoryzowanego centrum szkoleniowego w zakresie technologii Forcepoint NGFW.

Ośrodek szkoleniowy CLICO oferuje wybrane szkolenia autoryzowane Forcepoint oraz może pośredniczyć w umożliwieniu dostępu chętnym osobom do całej gamy dostępnych szkoleń producenta.

 

 

Gorąco zapraszamy do udziału w nowych szkoleniach.

Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.