Szkolenia autoryzowane Forcepoint dla Partnerów

Autoryzowane szkolenia są bardzo ważnym elementem spełnienia wymagań programu partnerskiego firmy Forcepoint. Aby zapoznać się z tymi wymaganiami, prosimy przejść na stronę portalu partnerskiego Forcepoint Global Partner Program lub skontaktować się z salestraining@forcepoint.com.

 

Szczegóły odnośnie szkoleń dla partnerów – certyfikacja partnerska

Etap 1: Ukończenie ścieżki szkoleniowej Partner Sales Engineer w ramach portalu Forcepoint University – całkowicie online.

Etap 2: Udział w szkoleniu Administrator organizowanym przez CLICO.

Etap 3: Zdanie egzaminu potwierdzone uzyskaniem certyfikacji dla wybranego produktu.

  

Forcepoint Web Security Administrator (Virtual) Course

(C-FCPT-TRN-WSA)

CZAS TRWANIA 3 DNI
CENA 1 132 EURO

W czasie tego trwającego trzy dni szkolenia kursanci poznają funkcje, komponenty oraz kluczowe integracje, które umożliwiają funkcjonalności Forcepoint Web Security; jak zarządzać politykami, obsługiwać zdarzenia, aktualizować, zarządzać, oraz oceniać stan systemu Forcepoint Web Security. Uczestnicy szkolenia rozwiną umiejętności w zakresie tworzenia polityk, zarządzania incydentami, raportowania, architektury systemu oraz jego konserwacji.

Program szkolenia (PDF)

 

Forcepoint DLP Administrator (Virtual) Course

(C-FCPT-TRN-DLP)

CZAS TRWANIA 4 DNI
CENA 1 132 Euro

Podczas tego czterodniowego szkolenia uczestnicy nauczą się, jak sprawdzić poprawność działania istniejącego wdrożenia, jak zarządzać politykami oraz raportami, jak obsługiwać incydenty, jak zarządzać punktami końcowymi oraz jak aktualizować oraz zarządzać systemem Forcepoint DLP. Uczestnicy szkolenia rozwiną umiejętności w tworzeniu polityk ochrony danych, tworzeniu niestandardowych klasyfikatorów danych, jak również korzystaniu z predefiniowanych polityk. Dotyczy to również zarządzania incydentami, obsługi narzędzi raportowania, architektury systemu oraz jego konserwacji.

Program szkolenia (PDF) 

 

Forcepoint Email Security Administrator (Virtual) Course

(C-FCPT-TRN-ESA)

CZAS TRWANIA 2 DNI
CENA 1 132 Euro

Podczas tego dwudniowego szkolenia uczestnicy nauczą się funkcji, komponentów oraz kluczowych integracji, które umożliwiają funkcjonalności systemu Forcepoint Email Security; jak zarządzać politykami obsługiwać zdarzenia, aktualizować, zarządzać, oraz oceniać stan systemu Forcepoint Email Security. Uczestnicy szkolenia rozwiną umiejętności w zakresie tworzenia polityk, zarządzania incydentami, raportowania, architektury systemu oraz jego konserwacji.

Program szkolenia (PDF)