IJOS - Podstawy systemu operacyjnego JUNOS

CZAS TRWANIA 3 DNI*
CENA 2650 USD

*Ważna informacja! 

Od 1 kwietnia 2024 r. szkolenie będzie realizowane w nowej, 4-dniowej wersji.

Zmianie ulegnie również cena z obecnej 2 650 USD na nową 3 400 USD.Sprawdź agendę nowej wersji

Opis kursu:

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych informacji potrzebnych do sprawnego poruszania się po systemie operacyjnym JUNOS oraz podstawowej konfiguracji wszystkich urządzeń, na których działa system JUNOS. Poruszane tematy dotyczą sposobów zarządzania systemem – ze szczególnym uwzględnieniem interfejsu linii komend (CLI), konfiguracji wstępnej, zasad konfigurowania interfejsów sieciowych (z przykładami), oraz zagadnień związanych z monitorowaniem i utrzymaniem urządzeń z systemem JUNOS. Przedstawione są również podstawy rutingu, konfigurowanie tras statycznych i protokołów rutingu dynamicznego, stosowanie polityk rutingowych, filtrowanie ruchu oraz zagadnienia związane z zapewnieniem odpowiedniej jakości przesyłanie ruchu (Class of Service).
Kurs zawiera również zestaw ćwiczeń pozwalających zapoznać się w praktyce z podstawami pracy w systemie JUNOS oraz mechanizmami rutingu.

Grupa docelowa:

Wszystkie osoby, które będą miały do czynienia z urządzeniami Juniper Networks z zainstalowanym systemem JUNOS (SRX, przełączniki, rutery).

Wymagania wstępne:

Jest to szkolenie podstawowe, stanowiące początek ścieżki szkoleniowej systemu JUNOS. Aby w pełni skorzystać z kursu IJOS,  wystarczy posiadać podstawową wiedzę z zakresu technologii sieciowych – modelu ISO OSI oraz stosu protokołów TCP/IP.

Przebieg kursu:

1. Wstęp

2. System operacyjny JUNOS

 • Oprogramowanie
 • Przetwarzanie pakietów
 • Przegląd urządzeń, na których działa JUNOS

3. Zarządzanie

 • Interfejsy użytkownika
 • JUNOS CLI
 • Konsola graficzna – J-Web

4. Przygotowanie urządzeń do pracy

 • Konfiguracja fabryczna
 • Konfiguracja początkowa
 • Konfiguracja interfejsów sieciowych

5. Konfiguracja podstawowych ustawień sieciowych

 • Konta użytkowników i uwierzytelnianie
 • Praca z logami i debug
 • NTP
 • Zarządzanie plikami konfiguracyjnymi
 • SNMP

6. Monitorowanie pracy i utrzymanie systemu

 • Monitorowanie urządzeń i interfejsów
 • Narzędzia sieciowe
 • Aktualizowanie systemu operacyjnego
 • Procedura odzyskiwania hasła

7. Przykłady konfiguracji interfejsów

 • Hierarchia interfejsów
 • Przykłady
 • Używanie grup konfiguracji

8. Interfejs graficzny

 • J-Web GUI
 • Konfiguracja w interfejsie graficznym

9. Podstawy rutingu

 • Koncepcja rutingu
 • Ruting statyczny
 • Ruting dynamiczny (OSPF)

10. Polityki rutingu i filtrowanie pakietów

 • Wstęp do polityk rutingu
 • Zastosowanie polityk rutingu: redystrybucja
 • Wstęp do filtrowania pakietów (firewall filters)
 • Przykład zastosowania filtrów ruchu
 • Zabezpieczenia antyspoofingowe: Unicast RPF

11. Class of Service

 • Wstęp do zagadnień zapewniania odpowiedniego poziomu obsługi ruchu
 • Klasyfikacja ruchu
 • Kolejkowanie
 • Szeregowanie ruchu (scheduling)
 • Przykład zastosowania mechanizmów CoS