JIR – ruting dla średniozaawansowanych

 

CZAS TRWANIA 2 DNI
CENA 1700 USD

 

Opis kursu:

Podczas szkolenia szczegółowo przedstawiana jest tematyka protokołów rutingu dynamicznego najczęściej używanych w sieciach Enterprise wraz z przykładami konfiguracji. Wśród omawianych zagadnień znajdują się: funkcje rutingu niezależne od protokołów, load balancing (ECMP), filter-based forwarding (czyli policy-based routing), OSPF, BGP, tunelowanie w sieciach IP (GRE, IP-in-IP) oraz mechanizmy HA.

Ponadto szkolenie zawiera zestaw ćwiczeń praktycznych pomagających w zdobyciu doświadczenia w konfigurowaniu i monitorowaniu ruterów Juniper.

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów sieci zarządzających urządzeniami z systemem operacyjnym JUNOS (a więc ruterami serii J, M, MX, przełącznikami EX, oraz firewallami SRX), jak również dla pracowników działów wsparcia technicznego.

Wymagania wstępne:

Uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu technologii sieciowych – modelu ISO OSI oraz stosu protokołów TCP/IP. Uczestnicy powinni również wziąć wcześniej udział w podstawowych szkoleniach IJS (Podstawy systemu operacyjnego JUNOS) oraz JRE (Podstawy rutingu w systemie JUNOS) – lub posiadać doświadczenie z pracą w systemie JUNOS na poziomie porównywalnym z zakresem tych szkoleń.

Przebieg kursu:

1. Wstęp.

2. Właściwości rutingu niezależne od protokołów.

 • Ruting statyczny.
 • Przygotowanie tras do redystrybucji – trasy typu aggregated i generated.
 • Prefiksy niedozwolone – martians.
 • Wirtualizacja - Instancje rutingu.

3. Load Balancing i Filter Based Forwarding.

 • Rozkładanie obciążenia na ruterach (ECMP).
 • Konfiguracja i monitorowanie load balancingu.
 • Filter Based Forwarding, czyli Policy Based Routing.
 • Native VLAN.
 • Konfiguracja i monitorowanie FBF.

4. Protokół OSPF.

 • Omówienie OSPF.
 • Zestawianie sąsiedztwa i przyległości, wybór rutera Designated.
 • Skalowalność OSPF.
 • Konfiguracja i monitorowanie OSPF.

5. Protokół BGP.

 • Omówienie BGP.
 • Atrybuty BGP.
 • iBGP vs eBGP.
 • Konfiguracja i monitorowanie BGP.

6. Tunelowanie w sieciach IP.

 • Tunelowanie ruchu
 • Tunele GRE oraz IP-in-IP.
 • Implementowanie GRE i IP-in-IP.

7. Niezawodność i funkcje HA.

 • Przegląd możliwości ruterów w zakresie HA.
 • Przezroczysty restart protokołów rutingu - Graceful Restart.
 • Redundancja modułu kontrolnego - Graceful Routing Engine Switchover.
 • Synchronizacja protokołów rutingu - Non-Stop Routing.
 • Szybkie wykrywanie awarii - Bidirectional Forwarding Detection.
 • Protokół redundancji gateway-a - VRRP.