Szkolenia Incident Response

INCIDENT RESPONSE W ZABEZPIECZENIACH CHECK POINT

Cel szkolenia: Osoby odpowiedzialne za zarządzanie cyber-bezpieczeństwem w organizacji, aby skutecznie wykonywać swoją pracą potrzebują rozumieć sposoby działania cyberprzestępców oraz posiadać umiejętności wykorzystania posiadanych narzędzi i zabezpieczeń do analizy zdarzeń oraz podejmowania właściwych reakcji na incydenty. Szkolenie ma na celu praktyczne przygotowanie osoby zarządzające zabezpieczeniami Check Point w zakresie analizy rzeczywistych cyber-ataków, oceny sytuacji i reakcji na incydenty.

INCIDENT RESPONSE W ZABEZPIECZENIACH PALO ALTO NETWORKS

Cel szkolenia: Osoby odpowiedzialne za zarządzanie cyber-bezpieczeństwem w organizacji, aby skutecznie wykonywać swoją pracą potrzebują rozumieć sposoby działania cyberprzestępców oraz posiadać umiejętności wykorzystania posiadanych narzędzi i zabezpieczeń do analizy zdarzeń oraz podejmowania właściwych reakcji na incydenty. Szkolenie ma na celu praktyczne przygotowanie osoby zarządzające zabezpieczeniami Palo Alto Networks w zakresie analizy rzeczywistych cyber-ataków, oceny sytuacji i reakcji na incydenty.