Producenci

Settings
vendors
Zawartość
IronNet Cybersecurity

Rozwiązania IronNet dostarczają głęboką widoczność ruchu sieciowego, dzięki produktowi IronDefense, który pozwala na analizę każdego zdarzenia w czasie rzeczywistym. Wyniki tej analizy mogą zostać współdzielone poprzez ekosystem IronDome, aby powiadomić całe środowisko (np. w wybranym sektorze gospodarki lub na szczeblu państwowym) o wystąpieniu podobnych zagrożeń oraz dostarczyć anonimowy wgląd w zebrane dane.

ICsec

ICsec jest liderem rynku zabezpieczeń infrastruktury przemysłowej i od 2018 roku z powodzeniem tworzy pierwszy w Polsce ekosystem cyberbezpieczeństwa, dostarczając rozwiązania, które pozwalają zmniejszyć ryzyko biznesowe związane z cyberatakami na sieci przemysłowe.

Scirge

Scirge zapewnia monitorowanie i audytowanie haseł, które używane są przez pracowników na komputerach służbowych, z zachowaniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa i poufności. Rozwiązanie umożliwia monitorowanie aplikacji webowych i chmurowych, których używają pracownicy na komputerach służbowych pod kątem identyfikacji "Shadow IT" czyli tych aplikacji, które nie są zatwierdzone w organizacji. Dzięki Scirge organizacje mogą uniknąć wielu poważnych incydentów bezpieczeństwa wynikających z niewłaściwej dbałości pracowników o hasła. Zakres kontroli obejmuje dowolne aplikacje webowe i aplikacje chmurowe, także aplikacje używane przez pracowników do celów prywatnych.

Illumio

Illumio od 2013 roku dostarcza firmom narzędzia do ochrony posiadanych zasobów redukujące powierzchnię ataku oraz blokujące rozprzestrzenianie się malware. Idea mikro-segmentacji na poziomie hosta oraz sposób jej implementacji zostały docenione przez Forrestera, który przyznał firmie pozycję lidera w rankingu Zero Trust eXtended Ecosystem Platform Providers. Morgan Stanley, BNP Paribas, Salesforce, czy Oracle NetSuite to tylko niektóre z korporacji zabezpieczających swoje zasoby rozwiązaniami Illumio.

SolarWinds

SolarWinds jest liderem rozwiązań klasy NPM, który zapewnia proste, wydajne i bezpieczne oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą IT. Bez względu na typ, wielkość czy złożoność organizacji, SolarWinds dostarcza narzędzia do zarządzania i monitorowania wydajności naszego środowiska zarówno on-prem jak i w chmurze czy połączeniu obu. Dzięki szerokiemu wachlarzowi rozwiązań organizacje są w stanie lepiej rozumieć wyzwania stojące przed nimi związane z utrzymaniem wysokiej wydajności i skalowalności infrastruktury IT, co również przekłada się na przyspieszenie procesów związanych z transformacją biznesową.

Netskope

Netskope to amerykańska firma dostarczająca ujednoliconą platformę bezpieczeństwa SASE (ang. Secure Access Service Edge), której zadaniem jest zabezpieczenie dostępu użytkowników do różnego rodzaju zasobów i aplikacji niezależnie od lokalizacji oraz urządzenia z jakiego ten dostęp ma miejsce. W skład platformy wchodzą moduły Cloud Access Security Broker (CASB), Cloud Firewall, Next Generation Secure Web Gateway (SWG) i Private Access dla ZTNA (ang. Zero Trust Network Access). Zapewniane jest bezpieczeństwo zawartości poprzez wykrywanie zaawansowanych zagrożeń bezpieczeństwa oraz ochronę wrażliwych danych (DLP – Data Loss Prevention).

Vectra

Vectra Cognito Detect to rozwiązanie służące do wykrywania oraz reagowania na zagrożenia występujące w sieci. Dzięki możliwościom przechwytywania i analizowania ruchu z wykorzystaniem opatentowanych algorytmów uczenia maszynowego nawet ataki wcześniej nieznane mogą być identyfikowane w czasie rzeczywistym. System może zbierać dane z wielu środowisk takich jak sieci prywatne, chmura publiczna czy aplikacje SaaS. Dzięki sztucznej inteligencji wykrywa oraz priorytetyzuje zaawansowane zagrożenia, a dzięki możliwościom integracji z wykorzystywanymi aktualnie istniejącymi rozwiązaniami firm trzecich, może też szybko i skutecznie zareagować.

CLICO

Wykorzystywany w module szkoleniowym.

Mandiant

Mandiant jest platformą wspierającą pracę zespołów SOC, dostarczaną przez amerykańską firmę o tej samej nazwie. Jej zadaniem jest pomoc w weryfikacji skuteczności wdrożonych zabezpieczeń, zapewnienie aktualnych danych na temat cyberataków oraz skuteczna identyfikacja publicznie dostępnych zasobów firmy. W skład platformy wchodzą moduły: Advantage, Attack Surface Management i Security Validation. Wspólnie zwiększają one bezpieczeństwo poprzez wykrywanie zagrożeń w sieci wewnętrznej (Security Validation), jak również z zewnątrz (Attack Surface Management). Obydwa moduły są wspierane przez dane gromadzone dzięki analitykom firmy Mandiant dostępnych w module Advantage.